Hem

CREOSA

Nytänkande och innovationskraft

 

Välkommen till Creosa!

Creosa hjälper företag och organisationer att odla en stark innovationskultur. Det betyder att vi utformar och leder processer för innovation, inspirerar till kreativitet och ger verktyg för att integrera designtänkande i företagsutvecklingen.

 

Att arbeta strategiskt med kreativitet och innovationsförmåga är en av de viktigaste ingredienserna för att uppnå lönsamhet på sikt. Företagets särprägel träder fram, du kan producera mer unika och genomförbara idéer, du blir flexibel i förhållande till din omvärld och attraktiv som företag. Läs gärna mer om våra workshopskoncept och vad som passar just dig.

Workshopskoncept

Design Sprint

Design Sprint är en mobil innovationsverkstad som hämtar inspiration från Google Ventures Design Sprint och från d.school på Stanford. En Design Sprint är utformad i fem tydligt avgränsade block och används för att besvara affärskritiska frågor via designmetoder, prototyper och genom att testa idéer på kunder och användare.

Läs mer

Business Design

Business Design ger dig ett ramverk och mindset för att arbeta mer kreativt och designinriktat i företaget. Modellens fyra delar - tankekunskap, kundempati, kreativitet och konceptdesign - hjälper dig att upptäcka nya affärsmöjligheter, bygga starka kundupplevelser och experimentera dig fram till unika lösningar.

Läs mer

 

Följ Creosa på facebook!

Creobics

Creobics bygger på en rad forskningsbaserade teorier och metoder om vår kreativa hjärna. Du får en modell för hur din hjärna fungerar när den tänker nytt och en rad olika övningar som stärker dessa förmågor. Creobics är användbar både i ditt yrkesliv och privatliv.

Läs mer

 

Copyright © All Rights Reserved