Creosa

 

 

OM CREOSA 

Kreativitet är inte en enda färdighet. Det är många förmågor som

samverkar och som föder autencitet och originalitet.

 

Helena Frisk

 

Utbildar och föreläser om strategisk kreativitet och Design Thinking

 

Jag som driver Creosa heter Helena Frisk och grundade företaget 2010. I bagaget har jag fil.mag. i litteraturvetenskap och estetik plus  skådespelarstudier. Detta har jag kompletterat med studier i entreprenörskap, affärsutveckling och projektledning. Läs mer här.

 

Under 90- och i början av 00-talet arbetade jag med teater, både på och bakom scen. Som skådespelare drogs jag framför allt till den sk. fysiska teatern och bildade diverse teatergrupper med ambitionen att spränga konventioner och föreställningar om vad teater kunde vara. Det här blev början på min stora fascination för den kreativa processen och hur den inverkar på oss; hur den gör oss på samma gång skapande, reflekterande och empatiska.

 

Skådespelarintresset svalnade så småningom, däremot inte intresset för kreativitet och innovation. Jag fascineras fortfarande över vår förmåga att skapa nytt och korsbefrukta våra två inre världar; den fantasifulla, kroppsliga och intuitiva, med den rationella, analytiska och målinriktade. För mig handlar kreativiteten om att kunna gå från den ena världen till den andra - och att kunna leva i dem båda samtidigt.

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.