Om metodiken

 

 

OM METODIKEN

Att inspireras av de som tänkt nytt och förändrat världen på något sätt är en

bra strategi för att lära sig tänka innovativt själv.

 

 

Creosas metodik handlar om att synliggöra byggstenarna i ett innovativt tänkande. Den tar sin utgångspunkt i Design Thinking (Human-Centered Design) men använder även konsten, estetiken, litteraturen och populärkulturen för att illustrera och konkretisera tankegångar. Ambitionen är att göra det abstrakta till konkret erfarenhet, väcka lusten och inspirationen att utforska och visa hur kreativiteten kan användas på ett mer strategiskt och medvetet sätt.


Vad är egentligen ett innovativt tänkande?

Att inspireras av de som tänkt nytt och förändrat världen på något sätt är en bra strategi för att lära sig tänka innovativt själv. Studier visar att dessa innovatörer ser på omvärlden på ett annat sätt än de flesta av oss. I boken The 4 Lenses of Innovation beskriver Rowan Gibson några av byggstenarna i deras innovativa mindset; hur de ser möjligheter där andra inte ser någonting, att de uppfattar förändringstendenser intuitivt och att de har enorm förmåga att koppla samman idéer och företeelser till något helt nytt. Dyer, Gregersen och Christensen poängterar i sin bok The Innovator's DNA hur skicklig stjärninnovatören är när det gäller att experimentera, våga misslyckas och se misslyckanden som ett sätt att lära och skapa ny kunskap.


Det här karaktäriserar ett innovativt tänkande:# Utmanar status quo

Förmågan att nyfiket ställa frågor om det som finns runt omkring ger helt ny riktning åt våra tankar. Att ifrågasätta det vedertagna - det som oftast ingen märker och som de flesta tar för givet - öppnar upp för en vilja att söka svaren och utgör bränslet för innovation och verkligt nytänkande.


- Lyssna på vad Steve Jobs säger i videon The Visionary

 

# Observerar nyfiket

När du låter din värderande hjärna kliva undan ett tag lämnar du plats för nyfikenhet, öppenhet och intuitionen. Det här förhållningssättet kan leda dig till storartade upptäckter då du observerar människor och omvärld. Med större känslighet kan du absorbera det som händer och sker runt dig och upptäcka trender och frön till förändring. Framtiden finns här och nu.


- Titta på klippet där Alexandra Horowitz tar dig med på en promenad runt kvarteret där hon bor och visar hur du kan se bortom det vardagliga.


# Nätverkar och söker "krockplatser"

Idéer och nya tankar uppstår inte ur ingenting. De skapas genom möten, influenser och sammansmältning med andras tankar och idéer. Stora innovatörer vet det här och ser till att skapa "krockplatser" för nya idéer, inspiration, kunskapsutveckling och innovation. De utnyttjar sina egna resurser och låter dem kopplas samman med andras. Resultatet blir dynamit!


# Är intresserad av användarens upplevelse

Förmågan att skapa empati och förståelse för andra människors behov är avgörande för att kunna skapa något som bidrar till värde för andra. Istället för att vara styrd utifrån egna föreställningar om vad människor vill ha, är stjärninnovatören nyfiken på hur de potentiella användarna tänker, känner, vad de drömmer om och vad som driver dem.


- Patricia Moore revolutionerade metoderna för att systematisera empatin som en del i designprocessen. Här får du reda på hur hon gjorde: 2012 RIT Innovation Hall of Fame

- En bra berättelse kan hjälpa oss att förstå människor vi aldrig har mött och sätta oss in i erfarenheter vi aldrig har varit med om. Läs om hur du skapar en intresseväckande berättelse här. 


# Experimenterar och lär av misstag

Framgångsrika innovatörer är handlingsdrivna och experimentella. Det handlar om att testa för att lära, göra och våga misslyckas. Misslyckanden är i själva verket inget annat än ny kunskap och viktig feedback. Det är bara att samla in lärdomarna, göra om och testa igen!


- Titta på videon där Steven Spielberg berättar om det innovativa arbetet med Hajen-filmen: The making of Jaws. Resultatet av  "fiaskot"? Ett innovativt sätt att använda estetiska medel för att skapa skräck hos åskådaren.

- Lyssna här på Joe Gebbia och hur Airbnb tog form genom ett experimenterande och utforskande av möjligheter.


# Associerar och kopplar ihop

Att kunna se och skapa förbindelser mellan till synes oförenliga företeelser är motorn för vår kreativitet. Ju rikare associationsflöden som involverar alla sinnen desto fler idéer och rikare fantasiliv.


- Walt Disney hade en fantastisk förmåga att omsätta sina fantasier till verklighet. Här får du veta mer om hur han gjorde: Documentary Chapter, 1 Part 1


# Tänker visionärt och tror på att det går

Att tänka visionärt och möjlighetsinriktat, istället för att fastna i problem, är avgörande för att skapa innovation. Det handlar om att för sin inre blick måla upp en möjlig och attraktiv framtid. Dessutom, för att bli mer framgångsrik i rollen som entreprenör, intraprenör, innovatör eller samhällsförändrare behöver du kunna kommunicera din vision till andra. Det handlar om att inspirera, influera, trigga action och motivation. Med hjälp av berättelser når du en bra bit på väg.


- Här kan du läsa om hur Edward Land, skaparen av Polaroidkameran, såg på innovationsprocessen och om att "skörda" sin idé från framtiden.


Läs mer om strategisk kreativitet och Design Thinking.


 

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.