Strategisk kreativitet

 

 

STRATEGISK KREATIVITET

Strategisk kreativitet handlar om hur du utveckar och använder din

kreativitet på ett strategiskt sätt, dvs. medvetet och ändamålsenligt.

 

 

 

Förändring, snabbhet och komplexitet

Vi lever som bekant i en komplex och snabbföränderlig värld. World Economic Forum menar att vi är inne i den fjärde industriella revolutionen (den första var ångan, andra var elektriciteten, den tredje den digitala tekniken) som präglas av snabbhet, att allt är uppkopplat med varandra och att gränserna börjar suddas ut mellan människa och teknologi. Teknikområden som artificiell intelligens utvecklas i rekordfart och robotar tar mer och mer över mänskligt arbete.

 

Det uppkommer hela tiden nya möjligheter, men den snabba utvecklingen ställer oss inför nya frågor och stora utmaningar. Hur ska vi se på arbete när många av de traditionella jobben utförs av maskiner? Hur ska vi tänka kring hållbarhet och jordens resurser när klimatförändringarna - som är resultatet av vår industrialiserade värld - är ett faktum och när vi ser hur haven fylls med plast och kemikalier?

 

Innovation har blivit absolut nödvändigt och tillvägagångssättet och tänkandet bakom akut viktigt; det kan inte vila på någon tidigare förlaga och kan inte heller inte utföras efter fasta planer och strategier. Den stora utmaningen är att lyfta blicken och skapa innovationer utifrån de faktiska förutsättningar vi står inför - här och nu. Vi måste kliva ner i förändringens vågor, vara närvarande och kunna ställa helt nya frågor. Vi måste kunna rama in problem utifrån ramar vi inte tidigare kände till och involvera ett empatiskt betraktelsesätt på omvärlden. Det kräver ett tänkande som involverar kreativitet och fantasi på samma villkor som analys och rationalitet.

 

 

Hur du arbetar med strategisk kreativitet

Innovation i en värld av konstant förändring är inte möjlig utan strategisk kreativitet, dvs. att använda sin kreativitet på ett medvetet och ändamålsenligt sätt. Det handlar om att involvera kreativa processer på lika villkor som de rationella och det är här som Design Thinking kommer in. På ett pedagogiskt sätt hjälper metoden oss att dra nytta av kreativiteten - hur vi kan att använda den för olika ändamål och syften - men samtidigt aldrig tappa resultatfokus och rationellt beslutsfattande. Design Thinking strukturerar upp processen mellan kaos och ordning, mellan kreativitet och analytiskt beslutsfattande, mellan divergent och konvergent tänkande.

 

Strategisk kreativitet handlar om att använda Design Thinking som metod för att tydliggöra kreativitetens roll när det gäller att komma till nya resultat. Hos Creosa centreras det hela kring 5 principer för kreativt och divergent tänkande:'

 

Princip 1: Om frågor - Hur du formulerar frågor som öppnar upp för nyfikenhet och handling

Här får du verktyg som gör att du går från ett problemorienterat tänkande till ett lösningsorienterat.

 

Princip 2: Om empati - Varför empati är ett effektivt sätt att tänka kreativt och hur kan skapa empati på olika sätt.

Du arbetar med olika verktyg för att lära känna din potentiella användare eller kund. Exempel på verktyg är observation, intervju, "gå i andras skor", cultural probe och kundresan.

 

Princip 3: Om berättande och gestaltning - Hur du kan gestalta idéer och skapa berättelser som väcker engagemang.

Här får du arbeta med visuellt material bl. a. för att skapa karaktärsbeskrivningar/personas och  bygga idéer till testbara prototyper. Du lär dig att strukturera berättelser för att beskriva dina kunder/användare och för att presentera dina idéer på ett mer engagerande och inspirerande sätt. 

 

Princip 4: Om association - Hur du triggar igång din associativa hjärna som i sin tur hjälper dig att koppla ihop helt skilda saker till något nytt.

Associationsförmågan växer med träning och det ägnar vi oss åt när det gäller det här momentet. Du får även träna du din förmåga att söka och skapa idéer, men också att bearbeta idéer för att kunna ta bättre beslut. 

 

Princip 5: Om "prototypen" - Hur du att bli framtidsorienterad, experimentell och se "misslyckanden" som ett sätt att lära.

Här tränar du ditt abduktiva tänkande, dvs. förmågan att tänka kring vad som kan bli. Fokus ligger på att arbeta experimentellt - att snabbt få ut idéer för att hämta in feedback och nya kunskaper. 

 

 

 

 

 

 

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.