DesignJam

EN KREATIV INNOVATIONSPROCESS FÖR TEAM

 

DesignJam

 

Ett DesignJam genomförs som ett tillfälligt eller återkommande labb, där du och ditt team utformar kreativa lösningsförslag på komplexa problem eller affärsmässiga frågeställningar.

 

Ett DesignJam i Creosas regi utgår från Design Thinking och bygger på samarbete, experiment och prövande av idéer. Du och din arbetsgrupp delas upp i team och arbetar med uppdraget/problemställningen som du som beställare har bestämt.

 

Teamen faciliteras genom en process bestående av olika faser - alla med sitt specifika syfte och mål. I slutet av jammet levererar teamen en eller flera lösningsförslag på problemställningen. Processen leder inte bara fram till innovativa idéer, utan bidrar även till större kreativitet hos dina medarbetare och till en kreativ kultur i din organisation.

 

Så här går ett DesignJam till:

 

Uppdraget

Processen startar med ett problem som ska lösas - ett uppdrag kort sagt. Har du sett tv-serien eller filmerna Mission Impossible? Här utför ett agentteam näst intill omöjliga uppdrag, där själva uppdraget levereras på det mest spektakulära sättet. Utmaningen till teamet i bär på samma nerv, energi och angelägenhet. Det ska trigga nyfikenhet, upptäckarlusta och motivation.

 

Utforska

DesignJammet börjar med att utforska, dvs. att undersöka själva problemområdet, olika användare och intressenter. Här gäller det att ta klivet in och försöka förstå andra människors många gånger olösta behov, drivkrafter och drömmar.

 

Definiera - upptäck problemet!

Nästa steg handlar om att foga samman all den information du skaffade om problemområdet och om dina potentiella användare (kunder, brukare, medborgare, etc). Teamet arbetar tillsammans med att upptäcka mönster, få insikter och hitta ett spännande fokus. Här definieras själva problemet som blir ledstjärnan i det fortsatta arbetet.

 

Idégenerera och besluta

Nu när teamet har ett problem är det dags att generera så många idéer som det bara går. Här är det är viktigt att koppla bort den analytiska tanken och istället släppa lös kreativiteten, fantasin, associationerna och lekfullheten. Teamet bygger på varandras idéer, kopplar ihop till synes ologiska samband och korsbefruktar sina olika kompetensområden. Gemensamt beslutas om en eller flera idéer att jobba vidare med.

 

Bygg prototyper

För att göra en idé greppbar, både för dig själv och andra, behöver den materialiseras på något sätt. Nu är det därför dags att bygga enkla prototyper för att kommunicera och testa idén. En prototyp kan i stort sätt vara vad som helst; skisser, lego, lera, kartongbitar, piprensare, rollspel, foton.

 

Testa och ge feedback

Sista delen i processen ger möjligheter att testa, utvärdera och förbättra idén eller idéerna. Det är nu teamet får värdefull feedback om idén skulle kunna lösa problemet åt användaren, om problemet verkligen finns eller om det vilar på fel slutsatser. Här kan teamet upptäcka vad som fungerar och inte fungerar och hur idén kan utvecklas vidare. Under denna fas skapas utrymme för presentation, storytelling och kreativ dialog.

Format: Ett DesignJam kan genomföras som halvdag

(3 - 4 tim), heldag eller som en två-dagarsworkshop.

 

Plats: Vi kommer antingen till din arbetsplats eller så ordnar vi med en lokal nära dig. Att byta miljö kan annars vara en fördel för kreativa processer.

 

Pris: Kontakta Creosa för offert

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.