Utbildningar

 

 

UTBILDNINGAR

 Utveckla din personliga förmåga att tänka kreativt, styra processer

och inspirera andra.

TA FÖRSTA STEGET OCH LÄR DIG DESIGN THINKING 

 

Grundkurs i Design Thinking

 

Det här är en heldagsworkshop som ger en grundläggande inblick i design som innovations- och affärsutvecklingsmetod. Vi går igenom dess filosofi och faser och du provar på hela processen från början till slut. Vi tar även upp exempel från hur olika typer av företag, innovatörer och entreprenörer använder Design Thinking.

SKRÄDDARSY EFTER DINA BEHOV

 

Strategisk kreativitet i arbetet

 

Kreativitet så mycket mer än bara nya idéer. Det handlar om grunden för vårt beslutsfattande, vilka frågor vi ställer och hur vi väljer vår väg framåt. Det här är en kurs som handlar om hur du utvecklar och använder din kreativitet på ett strategiskt sätt, dvs. medvetet och ändamålsenligt.

MED MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPNING OCH SJÄLVSTUDIER

 

Innovation med Design Thinking

 

Det här är en kurs som ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking, strategisk kreativitet och processtyrning. Du arbetar med en rad olika metoder som sedan kan använda i din egen verksamhet, exempelvis "needfinding", kundresan, personas, storytelling, prototypskapande, test och feedback, bland många andra. 

FACILITERA OCH INSPIRERA

 

Så arrangerar du ett DesignJam

 

Har du en ledande roll på ditt företag och vill skapa grogrund för innovation och nya idéer? Är du en intraprenör som vill få till stånd kreativa samarbeten tvärs över yrkesgrupperna? Under den här kursen lär du dig utforma och facilitera ett DesignJam. Du lär dig delarna i Design Thinking, hur du strukturerar processen och hur du sedan leder och coachar dina deltagare.

Kontakta oss!

 

Välkommen att kontakta oss! Vi vill gärna höra mer om dina behov av utbildning inom innovation, Design Thinking och kreativitet. Utbildningarna ovan går självklart att anpassa så de passar för dina förutsättingar och målsättningar.

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.