Innovation med Design Thinking

MED MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPNING OCH SJÄLVSTUDIER

 

Innovation med Design Thinking

 

Innovation med Design Thinking är en kurs som ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking, strategisk kreativitet och processtyrning. Du arbetar med en rad olika metoder som sedan kan använda i din egen verksamhet, exempelvis "needfinding", kundresan, personas, storytelling, prototypskapande, test och feedback, bland många andra. 

 

Du lär dig att:

- skifta perspektiv och upptäcka möjligheter för innovation och förändring

- skapa djup förståelse för kunder och användare genom ett strukturerat empatiarbete

- genom praktiska metoder snabbt få ut dina idéer till potentiella användare/kunder för testa om de verkligen fungerar

 

Röster från deltagare:

"Väldigt bra upplagd kurs som fått mej att tänka nytt kring hur jag tar mej an innovationsarbete i mitt jobb. Engagerad och kunnig lärare."

"Kursen var utvecklande för mig på sätt jag inte hade tänkt mig!"

 

Innehåll:

Kursen är uppdelad på 5 tillfällen. Varje tillfälle har ett specifikt tema som som gör att du får prova på hur Design Thinking fungerar i olika sammanhang:

 

1. Kurskick off: Teoretisk och praktisk introduktion

Första tillfället ger dig en teoretisk bakgrund och inblick i Design Thinking som innovationsmetod och genom det praktiska momentet provar du på hela processen. Du uppmuntras att reflektera över förskjutningen från att vara fokuserad på de egna produkten, problemet eller idén, till andra människors behov och upplevelser.

 

2. Människan i centrum: Om empati, kundupplevelse och tjänstedesign

Andra tillfället handlar om hur vi kan använda empati som källa för inspiration, förändring och nytänkande. Du får verktyg som vässar förmågan att observera, intervjua och skapa empati med tänkta kunder och användare. Vi tittar även närmare på vad tjänstedesign är och hur du kan kartlägga och förbättra kundupplevelser.

 

3. Kreativ verktygslåda: Om strategisk kreativitet, visualisering och storytelling

I Design Thinking är det viktigt att använda sin kreativitet för att generera och utveckla idéer, skapa strategier och ta beslut. Det tredje tillfället ägnas därför åt kreativitetens väsen. Du får lära dig olika idégenereringstekniker, arbeta med visuellt material och skapa berättelser som väcker känslor och förståelse.

 

4. Att göra för att tänka: Om att sjösätta idéer med prototyper, test och feedback

När du arbetar med Design Thinking blir du handlingsinriktad och experimentell. Att göra är oerhört viktigt här, eftersom det är så du lär dig mer om kunder, användare och omvärld. Under detta tillfälle får du lära dig att snabbt omsätta abstrakta idéfragment till konkreta testbara prototyper. Vi undersöker även hur prototyper kan fungera som katalysator för dialog och samskapande.

 

5. DesignJam: Om samarbete och processtyrning i tvärdisciplinära team

Ett DesignJam är en kreativ problemlösningsprocess för team. Syftet är att teamet ska samarbeta och utifrån olikheterna – olika kunskaper, perspektiv och kompetenser – hitta fram till innovativa lösningar på problem och utmaningar. Sista tillfället handlar om hur du kan arbeta effektivt i ett självorganiserande team och vi använder en rad olika tekniker för ökad gruppkreativitet, kommunikation och processtyrning.

Datum: Torsdag 14 mars 2019, därefter varje torsdag, 5 tillfällen

 

Tid: 13-17

 

Plats: Folkuniversitetet Stockholm

Kungsstensgatan 45

 

Pris: 5 275 kr (inkluderar moms)

Nyhet!

Nu finns kursen Innovation med Design Thinking även som en två-dagarskurs.


Datum: Tisdag 2 april 2 + tisdag 9 april

 

Tid: 9 - 16 båda dagarna

 

Plats: Folkuniversitetet Stockholm

Kungsstensgatan 45

 

Pris: 5 275 kr (inkluderar moms)

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826