Innovation med Design Thinking

MED MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPNING OCH SJÄLVSTUDIER

 

Innovation med Design Thinking

 

Innovation med Design Thinking är en kurs som ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking, strategisk kreativitet och processtyrning. Du arbetar med en rad olika metoder som sedan kan använda i din egen verksamhet, exempelvis "needfinding", kundresan, personas, storytelling, prototypskapande, test och feedback, bland många andra. 

 

Du lär dig att:

- skifta perspektiv och upptäcka möjligheter för innovation och förändring

- skapa djup förståelse för kunder och användare genom ett strukturerat empatiarbete

- genom praktiska metoder snabbt få ut dina idéer till potentiella användare/kunder för testa om de verkligen fungerar

 

Röster från deltagare:

"Väldigt bra upplagd kurs som fått mej att tänka nytt kring hur jag tar mej an innovationsarbete i mitt jobb. Engagerad och kunnig lärare."

"Kursen var utvecklande för mig på sätt jag inte hade tänkt mig!"

 

Innehåll:

Kursen är uppdelad på 2 heldagar.  Första dagen ägnas åt att förstå Design Thinking-processen genom att varva teoretiska och praktiska moment. Under den andra dagen får du omsätta kunskaperna och genom ett kreativt teamarbete skapa en innovativ produkt eller tjänst.

Du lär dig följande:

  • Att omvandla problem till kreativa möjligheter.
  • Förstå empatins roll i Design Thinking-processen. Du får verktyg som vässar förmågan att observera, intervjua och skapa förståelse för tänkta kunder och användare.
  • Förstå hur du kan kartlägga och förbättra kundupplevelser genom verktyget kundresan.
  • Du får lära dig hur du kan lägga upp en idéworkshop
  • Du får prova olika idégenereringstekniker, arbeta med visuellt material och skapa berättelser som väcker känslor och förståelse.

 


Datum: Fredag 11 okt + fredag 18 okt, tors 21 nov + tors 28 nov

Tid: 9 - 16 båda dagarna

Plats: Folkuniversitetet Stockholm

Kungsstensgatan 45

Pris: 5 275 kr (inkluderar moms)

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.