Strategisk kreativitet i arbetet

SKRÄDDARSY EFTER DINA BEHOV

 

Strategisk kreativitet i arbetet

 

Kreativitet så mycket mer än bara nya idéer. Det handlar om grunden för vårt beslutsfattande, vilka frågor vi ställer och hur vi väljer vår väg framåt. Det här är en kurs som handlar om hur du utvecklar och använder din kreativitet på ett strategiskt sätt, dvs. medvetet och ändamålsenligt.

 

Kursen centreras kring 5 principer för kreativt tänkande:

1. Om frågor: Hur du formulerar frågor som öppnar upp tänkandet och gör dig handlingsdriven.

2. Om empati: Varför empati är ett effektivt sätt att tänka kreativt och hur kan skapa empati på olika sätt.

3. Om berättande och visualisering: Hur du kan gestalta idéer och skapa berättelser som väcker engagemang.

4. Om association: Hur du triggar igång din associativa hjärna som i sin tur hjälper dig att koppla ihop helt skilda saker till något nytt.

5. Om "prototypen": Hur du att bli framtidsorienterad, experimentell och se "misslyckanden" som ett sätt att lära.

 

Under kursen...

...lär du dig tekniker för effektiv idégenerering och att analysera idéer

... lär du dig hur du kan utforma personas som engagerar och bidrar till större förståelse och empati för kunder och användare

...får du verktyg att konkretisera idéer genom prototyper och storytelling.

...lär dig kreativa verktyg för att skapa och kommunicera empati genom en hel organisation.

 

Utformning

Kursen utformas helt utifrån behov när det gäller innehåll, längd och omfattning. Kontakta Creosa så diskuterar vi ett upplägg som passar för din situation och dina behov. Kursen kan även formas till en halv- eller heldagsworkshop eller en inspirationsföreläsning.

Format: Workshop 3 tim - en heldag

Plats: Vi kommer antingen till din arbetsplats eller så ordnar vi med en lokal nära dig. Att byta miljö kan annars vara en fördel för kreativa processer.

Pris: Kontakta Creosa för offert

CREOSA

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om oss

 

Creosa är företaget med innovativt tänkande som specialitet. Med hjälp av metoder i strategisk kreativitet och Design Thinking lär vi dig hur du kan designa nya produkter och tjänster, utforma bättre kundupplevelser och lösa komplexa problem.