Helena Frisk

 

UTBILDAR OCH FÖRELÄSER OM KUNDORIENTERING MED DESIGN THINKING

 

Jag som driver Creosa heter Helena Frisk och grundade företaget 2010. I bagaget har jag fil.mag. i litteraturvetenskap och estetik plus skådespelarstudier. Detta har jag kompletterat med studier i entreprenörskap och affärs- och innovationsutveckling. Är du nyfiken titta in på min utbildningsbakgrund.


Under 90- och i början av 00-talet arbetade jag med teater, både på och bakom scen. Som skådespelare drogs jag framför allt till den sk. fysiska teatern och bildade diverse teatergrupper med ambitionen att spränga konventioner och föreställningar om vad teater kunde vara. Det här blev början på min stora fascination för den kreativa processen och hur den inverkar på oss; hur den gör oss på samma gång skapande, reflekterande och empatiska.

 

Skådespelarintresset svalnade så småningom, däremot inte intresset för kreativitet och innovation. Jag fascineras fortfarande över vår förmåga att skapa nytt och korsbefrukta våra två inre världar; den fantasifulla, kroppsliga och intuitiva, med den rationella, analytiska och målinriktade. För mig handlar kreativiteten om att kunna gå från den ena världen till den andra - och att kunna leva i dem båda samtidigt.

ROWAN GIBSON:

"Innovators don´t just accept that 'the world is the way it is'. They are always driven to reshape it into the way they envision it could be."

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.