Utbildningsbakgrund

 

 

Fil.mag. med huvudämnet litteraturvetenskap med genusinriktning.

Estetikprogrammet, 270 hp, Södertörns högskola

Konstvetenskap, 30 hp, Södertörns högskola

Openlab: Innovationer för den växande staden: Multidisciplinär projektkurs, 15 hp, KTH Stockholm. Se nyhetsinslag om kursen.

Kultur och entreprenörskap, 30 hp, Södertörns högskola

Projektledarutbildningen - inriktning kulturområdet, 30 hp, Stockholms universitet

Hjärnans biokemi, 7.5 hp, Stockholms universitet

Teaterlinjen, Kulturama, Stockholm

Teaterstudion, Kulturama, Stockholm

4-årig teknisk linje, elkraftteknisk gren, Polhemsskolans gymnasium, Gävle

 

 

Övriga kurser:

Från idé till innovativt affärskoncept, SH Innovations workshopserie i affärsutveckling steg 1 & 2, Södertörns högskola

Affärsutvecklingsprogrammet Tjänsteinkubatorn, Södertörns högskola och Karolinska Institutet Science Park

Insights for Innovation, IDEO U.

En kurs från IDEO om hur du kan få djupgående insikter som i sin tur hjälper dig att lösa problem på nya sätt.

From ideas to action, IDEO U.

En kurs från IDEO som gör en djupdykning ner i Design Thinking-fundamenten idégenerering, prototypskapande och iterering.

Friskis&Svettis grundläggande ledarutbildning

Friskis&Svettis yogaledarutbildning

 

 

Tillbaka

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.