Utbildningsbakgrund

 

 

Fil.mag. med huvudämnet litteraturvetenskap med genusinriktning.

Estetikprogrammet, 270 hp, Södertörns högskola

Konstvetenskap, 30 hp, Södertörns högskola

Openlab: Innovationer för den växande staden: Multidisciplinär projektkurs, 15

hp, KTH Stockholm. Se nyhetsinslag om kursen.

Innovations- och förändringsledning, 7,5 hp, Mälardalens högskola

Kultur och entreprenörskap, 30 hp, Södertörns högskola

Projektledarutbildningen - inriktning kulturområdet, 30 hp, Stockholms universitet

Hjärnans biokemi, 7.5 hp, Stockholms universitet

Teaterlinjen och Teaterstudion (3-årig skådespelarutbildning), Kulturama, Stockholm

4-årig teknisk linje, elkraftteknisk gren, Polhemsskolans gymnasium, Gävle

 

 

Övriga kurser:

Från idé till innovativt affärskoncept, SH Innovations workshopserie i affärsutveckling steg 1 & 2, Södertörns högskola

Affärsutvecklingsprogrammet Tjänsteinkubatorn, Södertörns högskola och Karolinska Institutet Science Park

Insights for Innovation, IDEO U.

En kurs från IDEO om hur du kan få djupgående insikter som i sin tur hjälper dig att lösa problem på nya sätt.

From ideas to action, IDEO U.

En kurs från IDEO som gör en djupdykning ner i Design Thinking-fundamenten idégenerering, prototypskapande och iterering.

Friskis&Svettis grundläggande ledarutbildning

Friskis&Svettis yogaledarutbildning

Everyday Yogas School, yogalärarutbildning 200 h

 

 

Tillbaka