Utveckla dina färdigheter

i kreativitet och designtänkande


Kurser och webinar


Vill du lära dig att praktiskt arbeta med innovation genom designtänkade? Oavsett om det handlar om produkt- eller tjänsteutveckling, problemlösning eller kundorientering finns kurser för dig. Creosa erbjuder både digitala och fysiska kurser. Dessutom finns ständigt nya och spännande webinar för dig som snabbt vill få inspiration och påfyllning av nya tankar. 
Webbkurser i Design Thinking


Grundkurs i Design Thinking

Den här är en kurs som ger en grundläggande inblick i design som innovations- och affärsutvecklingsmetod. Genom att arbeta med ett eget valt case lär du dig hur Design Thinking fungerar och hur metodiken kan appliceras. Under kursen går du igenom alla olika faser och provar på hela processen från början till slut. Här får du även ta del av hur olika företag, innovatörer och entreprenörer använder Design Thinking.


Efter grundkursen i Design Thinking…

...har du fått kunskaper hur du gör fältstudier för att undersöka olösta behov
...kan du ta fram lösningar på problem baserade på kundbehov
...har du fått förståelse hur du kan visualisera den sk. kundresan och förbättra kundupplevelsen
...har du förståelse för faserna i den iterativa designprocessen.


Vill du gå kursen helt på egen hand? Eller vill du ha stöd från lärare och inspireras av andra kursdeltagare? Välj vad som passar just dig. Mer info om kurser hittar du nedan.

Lanseras under 

hösten 2022!

Fördjupningskurs i Design Thinking
Fördjupningskursen i Design Thinking ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking och processtyrning. Du arbetar med en rad olika verktyg som du kan använda i din egen verksamhet.

Fördjupningskursen centreras kring fyra övergripande perspektiv när det gäller Design Thinking:
1. Processen och hur den är uppbyggd.
2. Kreativt självförtroende och modet att gå in i det okända.
3. Visualisering och storytelling.
4. Kreativt teamarbete och det improvisatoriska förhållningssättet.


Efter fördjupningskursen i Design Thinking…
…kan du designa egna processer beroende på syfte och situation.
…har du fått verktyg att manövrera kreativa processen med större säkerhet.
…kan du visualisera tankar och forma berättelser som berör.
…kan du skapa lärandemiljöer som bygger på kreativitet och en utforskande attityd.