LÖS PROBLEM. SKAPA IDÉER.

FÖRVERKLIGA VISIONER.Exempel på uppdrag och kunder:


Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Konsultuppdrag för Beställarnätverk välfärdsteknik  

Konsultuppdrag för Innovationspartnerskapet KASAM


Arbetsgruppen och SKR är mycket nöjda med resultatet och flertal av projektdeltagarna planerar att deltaga i Creosas fristående digitala utbildningar.

 Stina Nyman, projektledare SKR


ProReNata

 Naturvårdsverket

 SVEVIA

  Bostads AB Mimer

Järfälla Kommun

 SH Innovation CoLab

Södertörns högskola

 Openlab

  SU Inkubator (Stockholms universitet):  

Drivhuset

Kvadrat

Astrakan Strategisk Utbildning

Folkuniversitetet

 


Tack för en mycket bra och smidig kurs. Jag kommer att ha stor användning av detta i mitt arbete framöver.


Camilla Schough

Development Engineer

ELEIKO GROUP AB

Vill passa på att ge dig en eloge för hög klass på utbildningen. Tydligt, relevant och konkret.


Kristina Heneryd

 

Tack för en spännande och lärorik kurs som gav mersmak för att lära sig än mer och djupare om Design Thinking.


Helena Berglund

ICA

 

Jag vill tacka dig för en jättebra kurs, och med dig som ledare för denna. Det märks att du har arbetat länge med dessa frågor och har både i materialet på plattformen och i dina presentationer och svar varit väldigt, både tydlig och inspirerande. Jätteroligt att få tagit del av detta!


Carl Baxelius

Enhetschef, Migrationsverket


Kursen var bra och seriöst upplagd – och du en kunnig, inspirerande och positiv handledare. Uppgifterna blev konkreta och möjliga att testa i praktiken


Benke Carlsson

Strategichef, OTW