KUNSKAPER I DESIGN THINKING GÖR DIG REDO FÖR FÖRÄNDRING.

Driver du förändringsprocesser, utvecklar tjänster eller är involverad i innovationsutveckling? Creosas utbildningar i Design Thinking och kreativ facilitering bygger upp din kompetens så du kan fånga upp problem, förstå behov och utveckla lösningar i nära kontakt med dina slutanvändare.

KURSER, PROGRAM OCH FÖRELÄSNINGAR

DESIGN THINKING

IRL

Kurserna "In Real Life" erbjuder fördjupat arbete med Design Tinking-processen i team. Du upptäcker din innovativa förmåga genom samskapande, diskussioner och praktiska teamuppdrag.

DESIGN THINKING

ONLINE

Onlinekurserna är för dig som vill ha nära till din utbildning och kanske integrera den med din arbetsvardag. Välj mellan livekurser, distanskurser och coachande intensivkurser.

DESIGN THINKING

LEADERSHIP

I medlemsprogrammet har du möjlighet att bygga upp en solid Design Thinking-kompetens från grunden. Du lär dig leda, designa och verka i processer där kreativiteten har en framträdande roll.

Jag är företagare och driver ett gym i den stora klassen. För mig är det viktigt att hela tiden vara på tårna när det gäller kundernas upplevelser av mina tjänster. För att hålla styrfart framåt och förvekliga mina visioner använder jag Design Thinking. Genom metodiken får jag verktyg som hjälper mig att förstå mina kunders behov och utifrån den kunskapen utveckla tjänsterna för maximal nöjdhet. 


STEFAN, GYMENTREPRENÖR


Så kan Design Thinking användas


Jag är projektledare på Myndigheten och vårt uppdrag är att förbättra delar i verksamheten som inte bidrar till önskat värde. För att upptäcka dolda problem och skapa nya lösningar använder vi Design Thinking. Metoden tar hänsyn både till medarbetarnas behov och verksamheten som helhet. Vi förstår vår myndighet mycket bättre - både medarbetarnas upplevelser och vår interna kultur.


LAURA, PROJEKTLEDARE PÅ MYNDIGHETEN