DESIGN THINKING IRL

HELDAGSKURS |  WORKSHOPSERIE  |  FÖRELÄSNINGAR


Design Thinking IRL erbjuder fördjupat arbete med Design Tinking-processen i team. Du upptäcker din innovativa förmåga genom samskapande, diskussioner och praktiska teamuppdrag.

HELDAGSKURS

En intensiv och praktisk lärupplevelse

Den här är en heldagskurs som ger en god teoretisk och praktisk inblick i Design Thinking som metod för innovation- och affärsutveckling. På förmiddagen varvas kortare föreläsningar med övningar. På eftermiddagen är det dags att arbeta med Design Thinking som ett projekt. Du delas in i mindre team och tilldelas ett uppdrag i form av en designutmaning. Det gäller nu för teamet att omsätta förmiddagens teoretiska kunskaper, gå igenom hela processen och utveckla en innovativ lösning på utmaningen. Här får du uppleva värdet av det utforskande empatiarbetet, hur samskapande leder till nya idéer och hur snabba experiment med prototyp och test minimerar risk och osäkra beslut.


Efter kursdagen

  • har du praktiskt tränat intervjutekniker, observation och att skapa empati genom att gå i andras skor.
  • kan du bearbeta data för att upptäcka mönster, se samband och därmed få viktiga kund- och användarinsikter.
  • kan du lättare skapa oförutsägbara idéer.
  • behärskar du tekniker för att bearbeta idéer, ställa nya frågor och hitta en vinnare.
  • kan du ta fram prototyper baserade på kundbehov.
  • har du fått förståelse hur du kan visualisera den sk. kundresan och förbättra kundupplevelsen.
  • har du förståelse för faserna i den iterativa designprocessen.
  • förståelse för hur du kan designa egna Design Thinking-processer.

Datum: Just nu genomförs utbildningen bara som uppdrag. Om du vill köpa en kurs kontakta Helena Frisk på helenafrisk@creosa.se för offert.

Tid: 9.00-16.00, inklusive lunch och pauser.

Pris: 9 500 kr exkl. moms. I priset ingår lunch, för- och eftermiddagsfika. Boken Design Thinking och konsten att bemästra hajar ingår i kurspriset och skickas på posten innan kursstart.

Övriga frågor: Kontakta Helena Frisk på helenafrisk@creosa.se.

WORKSHOPSERIE

Kompetensutveckling i Design Thinking

Genom Creosas workshopserie kan du och dina medarbetare kombinera individuellt lärande med skarpa verksamhetsnära case. Under 6 workshops får du och din arbetsgrupp lära er hur Design Thinking är uppbyggd, vilka aktiviteter som driver processen, samt hur ni efter kursen kan driva projekt där Design Thinking används. Under workshopserien arbetar ni med ett eget valt problem och varje tillfälle erbjuder kunskaper som leder fram till olika delresultat i processen.


Den här workshopserien ger dig och din arbetsgrupp möjlighet att förankra en gemensam förståelse för Design Thinking. Dessutom får varje deltagare tillfälle att utveckla sina egna färdigheter som designtänkare. Vi följer därmed två parallella processer under kursen: den kollektiva och individuella.


Workshopserien innehåller sex tillfällen à 3 timmar. Förslagsvis planeras serien med en workshop varje vecka. Mellan workshopparna arbetar arbetsgruppen självständigt med caset och får vid behov coaching av läraren via Zoom. Workshopserien följer boken Design Thinking och konsten att bemästra hajar och är därför lämplig som kurslitteratur.

Så här är workshopserien upplagd:

Workshop 1: Första tillfället är en introduktion till Design Thinking. Teori varvas med kortare övningar. Här utformas även den designutmaning som arbetsgruppen ska arbeta med under workshopserien.

Workshop 2: Nu kliver vi in i processen och lär oss utforska omvärlden på Design Thinking-vis. Här lär sig deltagarna tekniker för observation, intervju och strategiskt empatiarbete.

Workshop 3: Under tredje tillfället bearbetas datan från utforskarfasen till en tydlig och avgränsad problemdefinition. Det är nu gruppen förstår vilket problem som ska lösas och för vem.

Workshop 4: Under det här tillfället får deltagarna tekniker för idégenerering, urval och beslut. Här ges även en verktygslåda för att utforma och genomföra idéworkshops.

Workshop 5: Tillfället handlar om prototypskapande och hur en kultur av snabba experiment kan skapas och underhållas. Här lär sig deltagarna även att planera för tester.

Workshop 6: Under sista workshopen ska deltagarna testa sina lösningar, samla in värdefull feedback och förfina sin lösning.


Datum: Datumen för workshopserien planeras i samarbete med kunden. Lämpligt tidsintervall mellan varje tillfälle är en vecka.

Tid: Varje workshop är tre timmar.

Plats: Workshopserien genomförs i kundens lokaler alternativt i hyrd lokal.

Pris: Kontakta Creosa för offert. Priset beror på antalet deltagare, eventuell coaching och kurslitteratur.

FÖRELÄSNINGAR

Creosa genomför föreläsningar i Design Thinking som är utmärkta som inspirerande kickar under exempelvis en konferens eller nätverksträff.


Tre knep för att bli en skarp problemlösare

Det här är en kort och inspirerande föreläsning som ger tre Design Thinking-knep för hur du kan lösa problem med kreativitet och handlingskraft.

Tid: 30 min


Prova på Design Thinking och lös ett vardagsproblem

Föreläsningen ger en teoretisk förståelse för principerna inom Design Thinking. Åhöraren får förankra teorin genom en liten individuell övning som handlar om att lösa ett vardagsproblem.

Tid: 30-45 min

Den ultimata lunchrutinen

Det här kan sägas vara en hybrid mellan föreläsning och workshop. Deltagarna får arbeta två och två och övningen handlar om att designa om varandras lunchrutin. Samtidigt som övningen görs ges en teoretisk rundvandring i Design Thinking. Ladda ner övningen här

Tid: 1 - 1 1/2 tim


Skapa ett kreativt team

Det här föreläsningen handlar om hur ett team kan bli mer kreativ genom principerna för flow och improvisation.

Tid: 30 min - 1 tim


Design Thinking och modet att möta det okända

Arbetar du med Design Thinking är det viktigt att vara tankemässigt öppen, empatisk och experimentell. Det här ställer krav på att gång på gång gå in i det okända - något som kräver mod. Den här föreläsningen ringar in det okända och gör det lättare att föstå dess vad, hur och varför.

Tid: 30-45 min


Har du ytterligare frågor, funderingar eller synpunkter?

Kontakta gärna Creosa!