MED MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPNING OCH SJÄLVSTUDIER

 

Utbildningar i Design Thinking

 

Creosas utbildningar i Design Thinking kan utformas utifrån behov vad gäller innehåll, omfattning och fördjupning. Vill du ha en halvdag, heldag eller flera dagar? Oavsett vilken form du väljer får du både teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking, strategisk kreativitet och processtyrning. Du arbetar med en rad olika metoder som du sedan kan använda i din egen verksamhet, exempelvis "design reseach", kundresan, personas, storytelling, prototypskapande, test och feedback, bland många andra.


Just nu genomförs en heldagskurs i Design Thinking på Astrakan Strategisk utbildning samt "Innovation med Design Thinking" - en 2-dagarskurs på Folkuniversitetet.


EN KREATIV INNOVATIONSPROCESS FÖR TEAM

 

DesignJam

 

Ett DesignJam genomförs som ett tillfälligt eller återkommande labb, där du och ditt team utformar kreativa lösningsförslag på komplexa problem eller affärsmässiga frågeställningar. Vi utgår från Design Thinking som bygger på samarbete, experiment och prövande av idéer. Du och din arbetsgrupp delas upp i team och arbetar med problemställningen som du som beställare har bestämt. Teamen faciliteras genom en process bestående av olika faser - alla med sitt specifika syfte och mål. I slutet av jammet levererar teamen en eller flera lösningsförslag på problemställningen. Processen leder inte bara fram till innovativa idéer, utan bidrar även till större kreativitet hos dina medarbetare och till en kreativ kultur i din organisation.


FACILITERA OCH INSPIRERA

 

Så arrangerar du ett DesignJam

 

Har du en ledande roll på ditt företag och vill skapa grogrund för innovation och nya idéer? Är du en intraprenör som vill få till stånd kreativa samarbeten tvärs över yrkesgrupperna? Under den här kursen lär du dig utforma och facilitera ett DesignJam. Du lär dig delarna i Design Thinking, hur du strukturerar processen och hur du sedan leder och coachar dina deltagare.

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.