MED MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPNING OCH SJÄLVSTUDIER

 

Design Thinking - grund

 

Det här är en grundläggande endagskurs som ger en inblick i design som innovations- och problemlösningsmetod. Vi går igenom filosofin och tänkandet bakom och du provar på hela processen från början till slut. Vi tar även upp exempel från hur olika typer av företag, innovatörer och entreprenörer använder Design Thinking.


Jämfört med kursen Innovation med Design Thinking ger det här en mer övergripande orientering och har mindre teoretiska och praktiska moment. Just nu genomförs kursen på Astrakan Strategisk Utbildning. Den kan även genomföras som en endagskurs på ditt företag. Vill du ha en kurs med ytterligare fördjupning går det givetvis att utöka kursen utefter behov.


För vem?
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Du kanske är entreprenör, intraprenör, chef eller projektledare och vill få praktisk förståelse för vad Design Thinking är.


Mål
Att ge övergripande teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking. Efter kursen kommer du att ha större förståelse för hur Design Thinking skulle kunna tillämpas på din arbetsplats. Du får inspiration till att fortsätta utforska metoden och övningar/verktyg som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

KURSBESKRIVNING

Kursen genomförs under en heldag. Teori varvas med praktisk träning i processens olika delar. Du får arbeta i mindre grupper och ta dig an en konkret utmaning.

Kursen berör följande delar:


- Om innovation och komplexa problem

Design Thinking är användbar när det gäller att manövrera i förändring och för att lösa problem där det inte finns en tydlig lösning. Istället gäller det att pröva och experimentera sig fram, vilket Design Thinking ger ett ramverk för.


- Design Thinking: Metod och mindset

Du får lära dig Design Thinking både som ramverk och tankeprocess. Vi går igenom metodens olika faser och undersöker vilken effekt de olika faserna har på tänkandet.


- Visualisering och storytelling

Estetiska processer är viktigt i Design Thinking och de har sin speciella funktion. Det handlar om att gestalta, bygga och kommunicera för att skapa närhet, engagemang och förståelse.


- Observation, intervjuteknik och att ”gå i andras skor”

Vi går igenom tekniker för att observera, intervjua och sätta sig in i andra människors upplevelser. Teknikerna hjälper dig att skapa förståelse för kunder, användare och vad som sker i omvärlden. Den kreativa kraften ligger i att kunna omdefiniera problemet och ställa nya frågor.


- Om personas och extrema användare

Du lär dig hur du kan förankra en empatisk förståelse för kunden genom en persona och hur extrema användare (människor som ligger långt utanför din tänkta målgrupp) kan ge nya kreativa impulser.


- Hur du kartlägger kundupplevelser med 'kundresan'

I Design Thinking lär du dig att rikta blicken mot kundens (eller användaren, brukaren, medborgaren) upplevelser. Det handlar ju i slutändan om att skapa en innovativ lösning som skapar värde och god upplevelse. Verktyget kundresan används som ett sätt att kartlägga kundens resa genom en tjänst. När du förstår kunden blir det lättare att se vad du bör förändra.


- Tekniker för kreativt idéarbete

Du får lära dig att skapa förusättningar för att tillsammans med andra kunna producera många och radikala idéer. Det handlar om att skapa ett kreativt klimat, öppna upp för oväntade idéer och ta beslut på ett effektivt sätt.


- Bygg och gestalta med enkla prototyper

Prototypens funktion i Design Thinking är att gestalta en idé så att andra kan reagera på den. En prototyp representerar inte en färdig lösning, utan ska ses som ett utkast, ett förslag och en hypotes. Du bygger med enkelt material som exempelvis papper, lego, kartong, lera, etc.

 

 

 

"Väldigt bra upplagd kurs som fått mej att tänka nytt kring hur jag tar mej an innovationsarbete i mitt jobb. Engagerad och kunnig lärare."

Från kursutvärdering, Folkuniversitetet
Har du frågor om hur en kurs på din arbetsplats skulle kunna genomföras? Kontakta mig gärna!

 
 
 
 

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.