EN KREATIV INNOVATIONSPROCESS FÖR TEAM

 

DesignJam

 


Uppdraget:

Processen startar med ett problem som ska lösas - ett uppdrag kort sagt. Utmaningen till teamet ska trigga energi, motivation och lusten att ta sig an just det här problemet. Nyfikenhet, upptäckarlusta och angelägenhet är kort och gott tre startkablar för processen.

 

Utforska:

DesignJammet börjar med att utforska, dvs. att undersöka själva problemområdet, olika användare och intressenter. Här gäller det att ta klivet in och försöka förstå andra människors många gånger olösta behov, drivkrafter och drömmar.

 

Definiera - upptäck problemet:

Nästa steg handlar om att foga samman all den information du skaffade om problemområdet och om dina potentiella användare (kunder, brukare, medborgare, etc). Teamet arbetar tillsammans med att upptäcka mönster, få insikter och hitta ett spännande fokus. Här definieras själva problemet som blir ledstjärnan i det fortsatta arbetet.

 

Idégenerera och besluta:

Nu när teamet har ett problem är det dags att generera så många idéer som det bara går. Här är det är viktigt att koppla bort den analytiska tanken och istället släppa lös kreativiteten, fantasin, associationerna och lekfullheten. Teamet bygger på varandras idéer, kopplar ihop till synes ologiska samband och korsbefruktar sina olika kompetensområden. Gemensamt beslutas om en eller flera idéer att jobba vidare med.

 

Bygg prototyper:

För att göra en idé greppbar, både för dig själv och andra, behöver den materialiseras på något sätt. Nu är det därför dags att bygga enkla prototyper för att kommunicera och testa idén. En prototyp kan i stort sätt vara vad som helst; skisser, lego, lera, kartongbitar, piprensare, rollspel, foton.

 

Testa och ge feedback:

Sista delen i processen ger möjligheter att testa, utvärdera och förbättra idén eller idéerna. Det är nu teamet får värdefull feedback om idén skulle kunna lösa problemet åt användaren, om problemet verkligen finns eller om det vilar på fel slutsatser. Här kan teamet upptäcka vad som fungerar och inte fungerar och hur idén kan utvecklas vidare. Under denna fas skapas utrymme för presentation, storytelling och kreativ dialog.

Format: Ett DesignJam kan genomföras som halvdag

(3 - 4 tim), heldag eller som en två-dagarsworkshop.

 

Plats: Vi kommer antingen till din arbetsplats eller så ordnar vi med en lokal nära dig. Att byta miljö kan annars vara en fördel för kreativa processer.

 

Pris: Kontakta Creosa för offert

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.