"Tusen tack för en inspirerande 2-dagarskurs och för all information att jobba vidare med!" 

Emilia Paananen, kursdeltagare FolkuniversitetetMED MÖJLIGHET TILL FÖRDJUPNING OCH SJÄLVSTUDIER

 

Innovation med Design Thinking

 

Lär dig hur du skapar nya innovativa lösningar, koncept eller affärsidéer med hjälp av metoden Design Thinking, som används av företag som Google och Apple men också alltmer av svenska företag.


För vem?
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Du kanske är entreprenör, intraprenör, chef eller projektledare och vill använda Design Thinking för att stärka innovationsförmågan och bidra till nya resultat i din verksamhet.


Mål
Att ge kunskaper om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, eller leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

KURSBESKRIVNING

Kursen är uppdelad på 2 heldagar.  Första dagen ägnas åt att förstå Design Thinking-processen genom att varva teoretiska och praktiska moment. Under den andra dagen får du omsätta kunskaperna och genom ett kreativt teamarbete skapa en innovativ produkt eller tjänst. Du lär dig följande:


- Vad är innovation?
Ordet innovation är snårigt och det används på en mängd olika sätt. Under kursen djupdyker vi i professor Mohanbin Sawhneys synsätt som utgår från att se innovation som ett sätt att skapa nytt värde. Vi tar upp några av de myter som är förknippade med begreppet och tekniker för att upptäcka förutsättningar för innovation.


- Design Thinking: Metod och mindset
Du får lära dig Design Thinking både som ramverk och tankeprocess. Vi går igenom metodens olika faser och undersöker vilken effekt de olika faserna har på tänkandet.


- Tre tekniker för större kreativ kraft: Observation, intervju och att ”gå i andras skor”
Inom Design Thinking söker vi inspiration till nya innovativa lösningar genom att försöka förstå andra människor och upptäcka deras många gånger dolda behov. Du får lära dig tre effektiva tekniker som syftar till att öppna blicken för det oväntade och sätta dig in i andra människors upplevelser. Teknikerna hjälper dig att skapa förståelse för dina användare (eller om du väljer att säga kunden, brukaren, medborgaren, patienten, etc) och vad som sker i omvärlden.


- Om personas och extrema användare
Förståelsen för användaren är central i Design Thinking. Under kursen lär du dig hur du kan förankra empatisk förståelse för användaren genom en persona och hur extrema användare (människor som ligger långt utanför din tänkta målgrupp) kan ge nya kreativa impulser.


- Hur du kartlägger kundupplevelser med 'kundresan'
Verktyget kundresan används som ett sätt att kartlägga användarens resa genom en tjänst. När du förstår användarresan är blir det lättare att designa om det som inte fungerar och upptäcka nya möjligheter för förändring.


- Om kreativitet, visuell gestaltning och storytelling
I Design Thinking är det viktigt att kunna generera många idéer och att visualisera tankar – både för att kunna tänka vidare och kommunicera till andra det du själv har i huvudet. Du får lära dig olika idégenereringstekniker, arbeta med visuellt material och skapa berättelser som väcker känslor och förståelse.


- Från idé till handling: Om att sjösätta idéer med prototyper, test och feedback
När du arbetar med Design Thinking blir du handlingsinriktad och experimentell. Att göra är oerhört viktigt här, eftersom det är så du lär dig mer om kunder, användare och omvärld. Du lär dig att snabbt omsätta abstrakta idéfragment till konkreta testbara prototyper. Vi undersöker även hur prototyper kan fungera som katalysator för dialog, test och samskapande.


Just nu går kursen på Folkuniversitetet.

För mer information om pris och anmälan välj datum nedan.

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.