LÄR DIG ATT APPLICERA DESIGN THINKING I DIN VERKSAMHET

 

Skräddarsydda utbildningar

 

Creosa genomför skräddarsydda utbildningar för dig och ditt företag. Du och dina medarbetar får möjlighet att arbeta med Design Thinking på ett praktiskt sätt, genom olika övningar och uppgifter. Här ges möjlighet att utforska problemställningar och utmaningar som är verklighetsnära och från ditt område. Målsättningen är att ge dig verktyg att använda i verksamheten och förståelse för hur Design Thinking kan bidra till en mer kundorienterad kultur.


Titta gärna in på Creosas pågående kurser. Du hittar dem som heldagskurs, 2-dagarskurs och som onlinekurser. Samtliga kurser har samma struktur, dvs. vi går igenom Design Thinking som problemlösningsmetod och hur processen är uppbyggd. Du omsätter teorin till praktisk kunskap genom att arbeta med ett verkligt eller fiktivt problem. Vi tar även upp exempel från hur olika typer av företag, innovatörer och entreprenörer använder Design Thinking.


Om den pedagogiska modellen

Creosas pedagogiska modell bygger på att göra abstrakta och många gånger snåriga begrepp till konkreta upplevelser. Bilder, berättelser, övningar och uppgifter varvas med teoretiska inslag. Grundtanken är att det ska vara roligt, avspänt och lustfyllt att lära sig Design Thinking. Syftet till den pedagogiska modellen är att ge deltagaren både ett större självförtroende när det gäller att använda sin kreativitet och konkreta designverktyg som kan användas i den egna verksamheten.


Exempel på hur Design Thinking kan användas

- En entreprenör kan hitta nya idéer för tjänster eller produkter, eller nya strategier för att affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum

- En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den egna innovationskulturen genom att leda  

workshops med Design Thinking.

- En projektledare kan hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller kommunikation.
- En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser.
- En tjänsteleverantör kan se över den så kallade kundresan i företaget och förbättra kundens upplevelser.
- En vård- och omsorgsgivare kan skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet.

Har du frågor om hur en kurs på din arbetsplats skulle kunna genomföras? Kontakta mig gärna!

 
 
 
 

Creosa

 

 

© Copyright.

All Rights Reserved.

Kontakt

 

E-post: helenafrisk@creosa.se

Tel: 0706-478826

Om Creosa

 

Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som metod och att använder kreativa tekniker för ökat lärande.