DESIGN THINKING

WORKSHOPLEDNING

KREATIVITET

DESIGN THINKING


Vill du lära dig att praktiskt arbeta med Design Thinking i din verksamhet? Oavsett om det handlar om produkt- eller tjänsteutveckling, problemlösning eller kundorientering finns kurser för dig. Du lär dig en konkret modell för att arbeta med Design Thinking som kan anpassas till dina behov och förutsättningar.Webbkurs: Grundkurs i Design Thinking
Den här är en kurs som ger en grundläggande inblick i design som innovations- och affärsutvecklingsmetod. Genom att arbeta med ett eget valt case lär du dig hur Design Thinking fungerar och hur metodiken kan appliceras. Under kursen går du igenom alla olika faser och provar på hela processen från början till slut. Här får du även ta del av hur olika företag, innovatörer och entreprenörer använder Design Thinking.


Efter grundkursen i Design Thinking…

...har du fått kunskaper hur du gör fältstudier för att undersöka olösta behov
...kan du ta fram lösningar på problem baserade på kundbehov
...har du fått förståelse hur du kan visualisera den sk. kundresan och förbättra kundupplevelsen
...har du förståelse för faserna i den iterativa designprocessen.


Vill du gå kursen helt på egen hand? Eller vill du ha stöd från lärare och inspireras av andra kursdeltagare? Välj vad som passar just dig. Mer info om kurserna hittar du här."Tack för en mycket bra och smidig kurs. Jag kommer att ha stor användning av detta i mitt arbete framöver."


Camilla Schough, Product Development Engineer, ELEIKO GROUP AB

Lanseras under 

hösten 2022!

Webbkurs: Fördjupningskurs i Design Thinking
Fördjupningskursen i Design Thinking ger dig teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking och processtyrning. Du arbetar med en rad olika verktyg som du kan använda i din egen verksamhet.

Fördjupningskursen centreras kring fyra övergripande perspektiv när det gäller Design Thinking:
1. Processen och hur den är uppbyggd.
2. Kreativt självförtroende och modet att gå in i det okända.
3. Visualisering och storytelling.
4. Kreativt teamarbete och det improvisatoriska förhållningssättet.


Efter fördjupningskursen i Design Thinking…
…kan du designa egna processer beroende på syfte och situation.
…har du fått verktyg att manövrera kreativa processen med större säkerhet.
…kan du visualisera tankar och forma berättelser som berör.
…kan du skapa lärandemiljöer som bygger på kreativitet och en utforskande attityd.


WORKSHOPLEDNING


Att känna sig säker i sin förmåga att leda workshops är en känsla som de flesta vill ha, oavsett om man är chef, verksamhetsutvecklare, driven projektledare eller arbetsledare. Här får du lära dig hur du lätt kan strukturera en workshop, välja ut aktiviteter som passar och leda med "öppen fast hand". Kort sagt, denna kurs gör dig förberedd och trygg när du ska leda processer.


Webbkurs: Workshopledning med Diamantmodellen

En väl planerad och faciliterad workshop kan ta en grupp från ändlösa och energikrävande diskussioner till att bli ett effektivt och action-orienterat team med förmågan att på kort tid lösa problem, ta beslut eller ge en frågeställning nya och värdeskapande perspektiv.


Det är inte ovanligt att en verksamhet ställs inför olika typer av problem och utmaningar. Ofta är problemen av en art att det krävs många personer för att lösa dem. Man behöver hitta lösningar som förankras i hela organisationen, som bygger på beslut där olika funktioner och kompetenser har varit med i beslutsprocessen. Här kan en workshop vara en bra metod.


I den här kursen får du lära dig hur du enkelt kan planera och genomföra en workshop med hjälp av "diamantmodellen". Du får öva ditt "workshopper mindset" och få tips för att skapa en kreativ och inspirerande miljö. Dessuom får du en bonus som handlar om knep att ta till när saker och ting inte går som du tänkt dig.


I kursen ingår arbetsboken En praktisk guide i workshopsledning: Så blir du en säker och inspirerande workshopledare.