DET HÄR ÄR

HELENA FRISK

Min mission är att göra Design Thinking tillgänglig för alla som vill känna handlingskraft, skapa förändring och bli mer innovativ.


Helena Frisk, Creosa