Jag är digital utbildningsproducent, utbildare i Design Thinking och workshopledning. Jag är inbiten egen företagare med missionen att göra Design Thinking tillgängligt för alla som vill skapa förändring och bli mer innovativ. Min drivkraft är min stora fascination för den kreativa processen och hur den inverkar på oss; hur den gör oss skapande, öppen och autentisk.


2010 startade jag Creosa med inriktning på utbildningar i kreativt tänkande och sedan 2014 har jag särskilt specialiserat mig på innovationsprocesser med Design Thinking. I bagaget har jag akademiska studier i entreprenörskap och affärsutveckling, innovation och Design Thinking. Men den röda tråd som präglar både mitt företagande och min metod är det konstnärliga förhållningssättet. 90-talets skådespelarstudier, via en magisterexamen i litteraturvetenskap och kandidatexamen i estetik, har format en pedagogisk form där jag gärna använder myter, konst och populärkultur för att stimulera kreativiteten och modet att gå in i det okända.


Om Creosa