DESIGN THINKING

- GRUND

Det här är en intensivkurs som ger grundläggande praktiska kunskaper i design som innovations- och problemlösningsmetod. Vi går igenom filosofin och tänkandet bakom och du provar på hela processen från början till slut. Vi tar även upp exempel från hur olika typer av företag, innovatörer och entreprenörer använder Design Thinking.


Kursen genomförs under en heldag - antingen online via Zoom eller i klassrum. Då kursen genomförs online använder vi även en digital plattform (Miro) för teamarbeten i workshopformat. Läs mer om kommande kursdatum här.


För vem?
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Du kanske är entreprenör, intraprenör, chef eller projektledare och vill få praktisk förståelse för vad Design Thinking är.


Mål
Att ge övergripande teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking. Efter kursen kommer du att ha större förståelse för hur Design Thinking skulle kunna tillämpas på din arbetsplats. Du får inspiration till att fortsätta utforska metoden och övningar/verktyg som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

KURSBESKRIVNING

Grundkursen i Design Thinking varvar teori med praktisk träning i processens olika delar. Du får arbeta i mindre grupper och ta dig an en konkret utmaning. Kursen berör följande delar:- Design Thinking: Metod och mindset

Du får lära dig Design Thinking både som ramverk och tankeprocess. Vi går igenom metodens olika faser och undersöker vilken effekt de olika faserna har på tänkandet.


- Visualisering och storytelling

Estetiska processer är viktigt i Design Thinking och de har sin speciella funktion. Det handlar om att gestalta, bygga och kommunicera för att skapa närhet, engagemang och förståelse.


- Observation, intervjuteknik och att ”gå i andras skor”

Vi går igenom tekniker för att observera, intervjua och sätta sig in i andra människors upplevelser. Teknikerna hjälper dig att skapa förståelse för kunder, användare och vad som sker i omvärlden. Den kreativa kraften ligger i att kunna omdefiniera problemet och ställa nya frågor.


- Om personas och extrema användare

Du lär dig hur du kan förankra en empatisk förståelse för kunden genom en persona och hur extrema användare (människor som ligger långt utanför din tänkta målgrupp) kan ge nya kreativa impulser.


- Hur du kartlägger kundupplevelser med 'kundresan'

I Design Thinking lär du dig att rikta blicken mot kundens (eller användaren, brukaren, medborgaren) upplevelser. Det handlar ju i slutändan om att skapa en innovativ lösning som skapar värde och god upplevelse. Verktyget kundresan används som ett sätt att kartlägga kundens resa genom en tjänst. När du förstår kunden blir det lättare att se vad du bör förändra.


- Tekniker för kreativt idéarbete

Du får lära dig att skapa förusättningar för att tillsammans med andra kunna producera många och radikala idéer. Det handlar om att skapa ett kreativt klimat, öppna upp för oväntade idéer och ta beslut på ett effektivt sätt.


- Bygg och gestalta med enkla prototyper

Prototypens funktion i Design Thinking är att gestalta en idé så att andra kan reagera på den. En prototyp representerar inte en färdig lösning, utan ska ses som ett utkast, ett förslag och en hypotes. Du bygger med enkelt material som exempelvis papper, lego, kartong, lera, etc.

KONTAKTA MIG GÄRNA

HELENA FRISK

Mobil: 0706478826