DESIGN THINKING

TEAMJAM

Under den här kursen lär du dig utforma och facilitera en innovationsworkshop, ett sk. Design Thinking TeamJam. Du lär dig delarna i Design Thinking, hur du strukturerar processen och hur du sedan leder och coachar dina deltagare. Du får ett lätthanterligt visuellt schema som gör det lätt och överskådligt att utforma och leda ditt DesignJam.


Design Thinking TeamJam kan genomföras som en heldagskurs eller under två dagar, som klassrumskurs eller online via Zoom och Miro. Upplägget är detsamma oavsett om vi träffas fysiskt eller online.


För vem?

Du kanske har en ledande roll på ditt företag och vill skapa grogrund för innovation, problemlösning och nya idéer. Eller så är du en projekledare, förändringsledare eller intraprenör som vill få till stånd kreativa samarbeten tvärs över yrkesgrupperna. 


Mål

Att ge kunskaper om Design Thinking och hur du faciliterar Design Thinking-processer i tvärfunktionella team. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, leda och utforma processer för specifika syften.


KURSBESKRIVNING

 

Ett Design Thinking TeamJam genomförs som ett tillfälligt eller återkommande labb, där du och ditt team utformar kreativa lösningsförslag på komplexa problem eller affärsmässiga frågeställningar. Design Thinking bygger på samarbete, experiment och prövande av idéer. Du och din arbetsgrupp delas upp i mindre team och arbetar med en problemställning. Teamen faciliteras genom en process bestående av olika faser - alla med sitt specifika syfte och mål. I slutet av jammet levererar teamen en eller flera lösningsförslag på problemställningen. Processen leder inte bara fram till innovativa idéer, utan bidrar även till större kreativitet hos dina medarbetare och till en innovativ kultur i din organisation.


Kursen är indelad i tre delar: 

1: Praktisk och teoretisk introduktion i Design Thinking

Den första delen ger en teoretisk introduktion i Design Thinking och du provar på hela processen från början till slut.

 

2: Planering - Så väljer du verktyg och skapar struktur

Den andra delen lär dig att planera för ditt DesignJam. Verktyg väljs beroende på syfte och mål.

 

3: Utförande - Din roll som ledare och facilitator

Här handlar det om att leda kortare övningar och prova verktyg som syftar till att stimulera kreativitet, kommunikation och energi.KONTAKTA MIG GÄRNA

HELENA FRISK

Mobil: 0706478826