INNOVATION MED DESIGN THINKING

Innovation med Design Thinking ger en orientering i designdriven innovation. Här får du lära dig hur Design Thinking är uppbyggd - både som metod och mindset. Med dig hem har du en användbar praktisk verktygslåda för att omsätta Design Thinking i din verksamhet.


Innovation med Design Thinking genomförs under 5 tillfällen online via Zoom. Vi använder även en digital plattform (Miro) för teamarbeten i workshopformat. Läs mer om kommande kursdatum här.


För vem?
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Du kanske är entreprenör, intraprenör, chef eller projektledare och vill använda Design Thinking för att stärka innovationsförmågan och bidra till nya resultat i din verksamhet.


Mål
Att ge kunskaper om vad Design Thinking innebär och hur du använder metoden. Efter kursen kommer du att kunna tillämpa Design Thinking på din arbetsplats, eller leda gruppövningar som stärker nytänkande och innovationsförmåga.

KURSBESKRIVNING

En stor del av kursen ägnas åt att förstå hur Design Thinking är uppbyggd och bekanta oss med de olika verktygen som driver processen. Det gör vi genom att varva teoretiska och praktiska moment. Du får även arbeta i mindre team och omsätta kunskaperna genom att skapa en innovativ produkt eller tjänst. Kursen tar upp följande:


- Vad är innovation?
Ordet innovation är snårigt och det används på en mängd olika sätt. Under kursen djupdyker vi synsättet som utgår från att se innovation som ett sätt att skapa nytt värde ur ett användarperspektiv. Vi tar upp några av de myter som är förknippade med begreppet och tekniker för att upptäcka förutsättningar för innovation.


- Design Thinking: Metod och mindset
Du får lära dig Design Thinking både som ramverk och tankeprocess. Vi går igenom metodens olika faser och undersöker vilken effekt de olika faserna har på tänkandet.


- Tre tekniker för större kreativ kraft: Observation, intervju och att ”gå i andras skor”
Inom Design Thinking söker vi inspiration till nya innovativa lösningar genom att försöka förstå andra människor och upptäcka deras många gånger dolda behov. Du får lära dig tre effektiva tekniker som syftar till att öppna blicken för det oväntade och sätta dig in i andra människors upplevelser. Teknikerna hjälper dig att skapa förståelse för dina användare (eller om du väljer att säga kunden, brukaren, medborgaren, patienten, etc) och vad som sker i omvärlden.


- Om personas och extrema användare
Förståelsen för användaren är central i Design Thinking. Under kursen lär du dig hur du kan förankra empatisk förståelse för användaren genom en persona och hur extrema användare (människor som ligger långt utanför din tänkta målgrupp) kan ge nya kreativa impulser.


- Hur du kartlägger kundupplevelser med 'kundresan'
Verktyget kundresan används som ett sätt att kartlägga användarens resa genom en tjänst. När du förstår användarresan är blir det lättare att designa om det som inte fungerar och upptäcka nya möjligheter för förändring.


- Om kreativitet, visuell gestaltning och storytelling
I Design Thinking är det viktigt att kunna generera många idéer och att visualisera tankar – både för att kunna tänka vidare och kommunicera till andra det du själv har i huvudet. Du får lära dig olika idégenereringstekniker, arbeta med visuellt material och skapa berättelser som väcker känslor och förståelse.


- Från idé till handling: Om att sjösätta idéer med prototyper, test och feedback
När du arbetar med Design Thinking blir du handlingsinriktad och experimentell. Att göra är oerhört viktigt här, eftersom det är så du lär dig mer om kunder, användare och omvärld. Du lär dig att snabbt omsätta abstrakta idéfragment till konkreta testbara prototyper. Vi undersöker även hur prototyper kan fungera som katalysator för dialog, test och samskapande.


KONTAKTA MIG GÄRNA

HELENA FRISK

Mobil: 0706478826