WORKSHOPLEDNING & FACILITERING

Skapa tydlighet, fatta snabba beslut, förverkliga idéer.

Workshops är ett effektivt sätt att arbeta, lösa problem och fatta gemensamma beslut. Genom Creosas tjänster i facilitering och workshopledning får du både en modell och konkreta verkyg för att skapa workshops i mästarklass. Det handlar om att att skapa tydlighet, prioritera, fatta snabba beslut och förverkliga lösningar. Teamet går från tidskrävande diskussioner med slutkörda medarbetare, till att arbeta kreativt i en tydlig process med mål och milstolpar. Nu blir förutsättningarna större för att skapa lösningar som ger värde.

Uppdrag: Facilitering

Creosa hjälper ditt team och dina kollegor att samarbeta produktivt, kreativt och resultatinriktat i workshops. En workshop som faciliteras av Creosa ger inte bara konkreta resultat, utan är en energirik och rolig gruppupplevelse.

Utbildningar i workshopledning 

Lär dig planera och genomföra kreativa workshops med hjälp av diamantmodellen. Vässa förmågan att inspirera som workshopledare och guida till goda resultat. Creosa utformar utbildningen i nära kontakt med sin kund.