Fast i det gamla? Här finns metoderna som snabbt tar dig till nya resultat


Genom Creosas utbildningar i Design Thinking, kreativt tänkande och workshopledning får du en modell och verktygslåda som ger styrfart

i ditt förändringsarbete

Hej! Jag är Helena Frisk.


Vad gör du när kunderna uttrycker missnöje, problemen hopar sig i organisationen eller då möten tar ändlöst med energi och skapar minimala resultat?


Genom att lära dig Design Thinking kan du få bukt med problem likt dessa. En "designtänkare" är en skarp problemlösare med förmåga att inspirera och driva fram konstruktiva resultat. En sådan person kan skapa engagemang för utmaningar, fånga upp olösta behov och omsätta behoven till tydliga lösningsförslag. Vill du också bli en designtänkare och behärska metoder för användarcentrering och kreativitet?  Då har du kommit rätt.

Välkommen till Creosas utbildningar i Design Thinking och workshopledning. Här får du möta en innovationsmetodik förpackad på ett inspirerande, roligt och pedagogiskt sätt.

Jag vill tacka dig för en jättebra kurs, och med dig som ledare för denna. Det märks att du har arbetat länge med dessa frågor och har både i materialet på plattformen och i dina presentationer och svar varit väldigt, både tydlig och inspirerande. Jätteroligt att få tagit del av detta!


Carl Baxelius

Enhetschef, Migrationsverket


Kursen var bra och seriöst upplagd – och du en kunnig, inspirerande och positiv handledare. Uppgifterna blev konkreta och möjliga att testa i praktiken


Benke Carlsson

Strategichef, OTW