KONSULTTJÄNSER OCH UTBILDNINGAR

INNOVATION OCH PROBLEMLÖSNING

MED DESIGN THINKING

Carl Baxelius, enhetschef, Migrationsverket

om webbkursen i Design Thinking


Jag vill tacka dig för en jättebra kurs, och med dig som ledare för denna. Det märks att du har arbetat länge med dessa frågor och har både i materialet på plattformen och i dina presentationer och svar varit väldigt, både tydlig och inspirerande. Jätteroligt att få tagit del av detta!


VÄLKOMMEN HIT!

 

Jag heter Helena Frisk och driver Creosa. Utifrån beprövade metoder hjälper jag dig att bättre förstå kundbehov och omsätta avgörande insikter till innovativa koncept och kundupplevelser. Creosa utgår från Design Thinking som filosofi och kryddar upp det med roliga kreativa tekniker för ökat lärande. 

 

Creosas utbildningskoncept består av en samling metoder och verktyg från de allra största innovatörerna i vår tid - de som nått stora framgångar på grund av sin utforskande attityd, intuition, kreativitet och vilja att bryta upp status quo. Hur kan du själv bli innovativ? Hur kan du skapa förutsättningar för innovation i din organisation? Hur kan du implementera empati som ett sätt att skapa bättre kundupplevelse? Det här är vad jag kan hjälpa dig med.

VAD PASSAR DIG?

Skräddarsytt och anpassat!

Självständigt med struktur!

KONSULTTJÄNSTER

Behöver du och din organisation en workshopsledare, facilitator eller coach där fokus ligger på designdrivna processer? Då kan jag hjälpa till!


UTBILDNINGAR IRL

Vill du lära dig att praktiskt arbeta med Design Thinking i din verksamhet? Oavsett om det handlar om produkt- eller tjänsteutveckling, problemlösning eller kundorientering finns kurser och workshops för dig. Du lär dig en konkret modell för att arbeta med Design Thinking som kan anpassas till dina behov och förutsättningar.

WEBBUTBILDNINGAR

Vill du gå på någon av Creosas utbildningar på distans och i egen takt? Här finns olika ämnen kopplade till Design Thinking, innovation och kreativt tänkande. I vårt digitala utbud hittar du både kortare och längre kurser - med webinarier och utan.  

Praktiskt och användbart!

HJÄRNAN ÄLSKAR BILDER OCH BERÄTTELSER


Creosas metodik och pedagogik bygger på tanken om att hjärnan lär sig allra bäst då den har roligt. Därför är det viktigt att skapa en lärandemiljö som bygger på det visuella tänkandet, på inspiration och lusten att lära. Creosa förmedlar kunskap med hjälp av stories från populärkulturen, case från fältet och designverktyg som tar dig på kreativa utflykter. När du går en kurs hos Creosa får du arbeta till största delen praktiskt, men du får också en teoretisk grund att stå på. Målet är att ge dig en användbar visuell process som gör dig både teammedveten, handlingskraftig och innovativ. 


Helena Frisk

UTBILDARE, FACILITATOR, KONSULT


 

Jag som driver Creosa heter Helena Frisk och grundade företaget 2010. I bagaget har jag fil.mag. i litteraturvetenskap och estetik plus skådespelarstudier. Detta har jag kompletterat med studier i entreprenörskap och affärs- och innovationsutveckling.


Under 90- och i början av 00-talet arbetade jag med teater, både på och bakom scen. Som skådespelare drogs jag framför allt till den sk. fysiska teatern och bildade diverse teatergrupper med ambitionen att spränga konventioner och föreställningar om vad teater kunde vara. Det här blev början på min stora fascination för den kreativa processen och hur den inverkar på oss; hur den gör oss på samma gång skapande, reflekterande och empatiska. Som yogainstruktör fördjupar jag ständigt kroppens förmåga att befrukta och fördjupa tänkandet. Kroppen är en viktig del i min pedagogik för att få insikter och förankra kunskap.

 

Skådespelarintresset svalnade så småningom, däremot inte intresset för kreativitet och innovation. Jag fascineras fortfarande över vår förmåga att skapa nytt och korsbefrukta våra två inre världar; den fantasifulla, kroppsliga och intuitiva, med den rationella, analytiska och målinriktade. För mig handlar kreativiteten om att kunna gå från den ena världen till den andra - och att kunna leva i dem båda samtidigt. Min ambition är att göra Design Thinking tillgängligt för alla som vill skapa förändring och bli mer innovativa. Det ger en enorm kraft att ha förtroende för sin egen skaparkraft.

HELENA FRISK:

"Min ambition är att göra Design Thinking tillgängligt för alla som vill skapa förändring och bli mer innovativa. Det ger en enorm kraft att ha förtroende för sin egen skaparkraft."