FRAMGÅNGSRIK

INNOVATION MED

DESIGN THINKING

Creosa bygger upp din kompetens i innovation med praktiska färdigheter i Design Thinking och kreativ facilitering. Med dessa färdigheter kan du:

- Leverera tjänster som tillgodoser viktiga kundbehov.

- Lösa angelägna problem i verksamheten.

- Leda dig själv och andra genom innovationsprocesser.

FYLL PÅ DIN KOMPETENS MED KREATIVA VERKTYG

DESIGN THINKING

IRL

Kurserna "In Real Life" erbjuder fördjupat arbete med Design Tinking-processen i team. Du upptäcker din innovativa förmåga genom samskapande, diskussioner och praktiska teamuppdrag.

DESIGN THINKING

ONLINE

Onlinekurserna är för dig som vill ha nära till din utbildning och kanske integrera den med din arbetsvardag. Välj mellan livekurser, distanskurser och coachande intensivkurser.

DESIGN THINKING

LEADERSHIP

I medlemsprogrammet har du möjlighet att bygga upp en solid Design Thinking-kompetens från grunden. Du lär dig leda, designa och verka i processer där kreativiteten har en framträdande roll.

Snabbkurs i Design Thinking på en minut!

Creosas metodik gör det lätt att skapa innovativa lösningar

och bättre kundupplevelser. Så här säger kunderna:


"Jag vill tacka dig för en jättebra kurs, och med dig som ledare för denna. Det märks att du har arbetat länge med dessa frågor och har både i materialet på plattformen och i dina presentationer och svar varit väldigt, både tydlig och inspirerande. Jätteroligt att få tagit del av detta!"

- Carl Baxelius, enhetschef, Migrationsverket

Arbetsgruppen och SKR är mycket nöjda med resultatet och flertal av projektdeltagarna planerar att deltaga i Creosas fristående digitala utbildningar.

- Stina Nyman, Projektledare SKR

Vill passa på att ge dig en eloge för hög klass på utbildningen. Tydligt, relevant och konkret.

- Kristina Heneryd